صفحه دوستان هدهد

 
نام:
تلفن:
سزاوار نيست كه مسلمان با بدكار و احمق و دروغگو رفاقت كند، این حدیث از کیست؟
1- پیامبر صلی الله علیه و آله
2- امام علی عليه السلام
3- امام حسن عليه السلام
4- امام صادق عليه السلام
کد امنیتی را وارد نمایید