مسابقه فيلم و عکس سلفى «شما و هدهد» با جوايز نفيس
فيلم و عکس سلفى خود را از طريق پايين صفحه براى ما ارسال نماييد
وقتى که درحال تماشاى شبکه هدهد يا کليپ ها و برنامه هايش هستيد ،از خودتون با شبکه سلفى بندازيد و براى ما بفرستيد و جايزه بگيريد